Min jobb

Vernepleiere må stå opp for de som ikke får sin stemme hørt

Thomas Haugerud jobber som fagkonsulent og fagutvikler på Kapellveien habiliteringssenter i Oslo. Kapellveien habiliteringssenter er en del av en ideell stiftelse som leverer tjenester til Oslo universitetssykehus og reguleres etter spesialisthelsetjenesteloven. Haugerud har ansvar for utredning av førskolebarn med ulike utviklingsforstyrrelser som autismespekterforstyrrelser, utviklingshemming og alvorlige språkvansker.

Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner

Gruppen mennesker med utviklingshemming som helhet har få muligheter til å få innpass på ordinært arbeidsliv, begrensede muligheter for å eie egne hjem, dårligere helse og behov for både å styrke sine egne forutsetninger for å ta gode beslutninger og til å få hjelp i form av beslutningsstøtte (NOU 2016:17). Det er dermed gode grunner til å prioritere et tidlig og kvalitativt godt faglig skoletilbud, for å sikre et så godt fundament som mulig, for å motvirke de nevnte uheldige faktorene.

Vernepleier Bernt Barstad – Årets sosialarbeider 2018

20. mars fikk vernepleier Bernt Barstad tildelt prisen Årets sosialarbeider av FO. Prisen ble han tildelt for sitt sterke engasjement knyttet til fokus på og fagutvikling innen temaet seksualitet hos personer med funksjonsnedsettelser. I det daglige jobber Barstad ved Habiliteringstjenesten for voksne ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Kunnskap kan redusere avvik og øke livskvalitet

Fylkesmannen avdekker alvorlige brudd på kommunale tjenester for barn og voksne med utviklingshemming. Kommunene etterlyser mer kunnskap og kompetanse for å forebygge. Videreutdanningen «Habilitering og miljøarbeid» ved Høgskolen i Molde fokuserer på å øke denne kunnskapen.

Min jobb

Vernepleier Torunn Ovrid
Min jobb

Vernepleie i Finnmark

Torunn Ovrid er vernepleier og arbeider ved Barnehabiliteringen på Finnmarkssykehuset. I intervjuet forteller hun om sin jobbhverdag, om fagområdet seksualitet (hennes hjertebarn), om hvordan konsulentene på Barnehabiliteringen har tilpasset sin utadrettete virksomhet og oppfølging i

Mjøsen bo og habilitering
Min jobb

Vernepleie i privat regi

Mjøsen Bo og Habilitering AS er en privat aktør innen omsorg, habilitering, opplæring og aktivitet, og kurs og veiledning for personale. Profilen er atferdsanalytisk, tjenestene rettet mot mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd. Av 38 høgskoleutdannete

VPLTV

RSS Nytt fra Fontene

Kurs og konferanser

ons 25

Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

25. april kl. 08:00 - 26. april kl. 15:00
Gardermoen
Arrangør: JobbAktiv
ons 25

Integreringskonferansen 2018

25. april kl. 08:00 - 26. april kl. 17:00
Gardermoen
Arrangør: JobbAktiv
ons 25

NAFO-Seminaret 2018

25. april kl. 08:00 - 29. april kl. 17:00
tor 26

Menneskerettigheter, tvang og etikk

26. april kl. 08:00 - 27. april kl. 17:00
Gjøvik
mai 03

NOE Å STÅ OPP TIL

3. mai kl. 08:00 - 4. mai kl. 15:00
Bergen
Arrangør: Stiftelsen SOR