Utstrakt-hand
Utdanning

Fra Poiesis til Praxis, et kompetansehevingsprosjekt

Siden 2007 har Kompetanseenhet for utviklingshemmede sone Vest i Bergen kommune og Vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Bergen samarbeidet om kompetanseutvikling i relasjonell tilnærming. Prosjektet heter «Fra Poiesis til Praxis». Samarbeidet omfatter også praksis for 4-5

UHR
Utdanning

Ti visjoner om fremtidens vernepleier

I forbindelse med Universitets- og høgskolerådets prosjekt Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene har ti arbeidsgrupper tilknyttet ulike høgskoler og universiteter beskrevet den gode vernepleieren om 10 år. Arbeidsgruppene har vært sammensatt av representanter fra bsv-utdanningene, studentene

Meninger

Et intervju med Han Hansen

Han Hansen er en fiktiv profil i facebookgruppen Vernepleier, skapt for å gi andre mulighet til å ta opp de litt kinkige sakene uten at de selv eller bruker skal bli gjenkjent. Men personen bak