Stort felt - liten dekning
Meninger

Personar med nedsett funksjonsevne i media

Vernepleiarar arbeider med personar med nedsett funksjonsevne. Kor mykje vert denne gruppa omtalt i media? Og korleis vert dei omtalt? Rapporten «Stort felt – liten dekning. Medierepresentasjoner av mennesker med nedsatt funksjonsevne» vart presentert på

UHR
Utdanning

Vernepleierens sammenvevde kompetanse

Det sies ofte at vernepleiere har helse- og sosialfaglig kompetanse. Men sannheten er vel at vi har tre grunnkompetanser: helsefaglig, sosialfaglig og pedagogisk. Så er spørsmålet: I hvilken grad kan disse skilles fra hverandre i