Jens Petter Gitlesen
Meninger

NFU + vernepleiere = sant. I hvert fall i 2014

Den gang sentralinstitusjonene ble lagt ned, mente Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) at vernepleierne var «institusjonsskadd», og at utdanningen var en anakronisme som burde få ligge igjen på historiens skraphaug. Tjuefem år senere spør vi

Mjøsen bo og habilitering
Tjenester

Vernepleie i privat regi

Mjøsen Bo og Habilitering AS er en privat aktør innen omsorg, habilitering, opplæring og aktivitet, og kurs og veiledning for personale. Profilen er atferdsanalytisk, tjenestene rettet mot mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd. Av 38 høgskoleutdannete