Meninger

Om yrkestittelen «vernepleier»

Diskusjonen om hva yrkestittelen bør være har blusset opp jevnlig. I 1988 søkte daværende Norsk Vernepleierforbund (NVF) råd hos Norsk Språkråd, men deres forslag var det ikke mange som ble glade for. I dag er

Fagansvarlige miljøterapeutene i Fyllingsdalen Botjenester
Tjenester

Fagansvarlige miljøterapeuter jobber i fagnettverk

De fagansvarlige miljøterapeutene i Fyllingsdalen Botjenester til utviklingshemmede har organisert seg i en fagnettverk, FAM-gruppen. Til gjensidig støtte og for å sikre fagutvikling, kvaliteten på tjenestene og samarbeid på tvers. Enhetsleder tilrettelegger, mener de hever

Vernepleierene Inger Haug Olsen og Aud Elisabeth Witsø
Fag

Marte Meo-satsning i Trondheim

Vernepleiere Ingrid Haug Olsen og Aud Elisabeth Witsø har i mange år vært ildsjeler for en unik satsning på Marte Meo i demensomsorgen i Midt-Norge. Etter hvert har også flere fra tjenestene til utviklingshemmede oppdaget