Samarbeidprosjekt mellom HIB og Bergen kommune
Fag

En vanlig jobb – hvorfor så vanskelig?

Et toårig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune har fokusert på utfordringer rundt det å få utviklingshemmete inn i ordinært arbeidsliv. Vi spør førstelektor Margunn Rommetveit, fagkonsulent og vernepleier Johs. Tvilde og vernepleier

Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Ukategorisert

Hva er galt med det ordinære arbeidslivet?

Svært få av våre utviklingshemmete medborgere deltar i det ordinære arbeidslivet. Men hva hindrer dem? Å si «utviklingshemningen deres» er feil svar, når vi samtidig har ambisjoner om å sikre alle borgeres mulighet til deltakelse

Vernepleierne Marit Elisabeth Svendsbøe og Gaute Stedje
Studenter

Bruk av musikk i praktisk, metodisk miljøarbeid

Sisteårs bachelorstudenter kan også drive fagutvikling. Basert på analyse av erfaringer fra praksis, en intervjurunde i ettertid og en gjennomgang av forskning og litteratur om effekter av musikk, utformet Gaute Stedje og Marit Elisabeth Svendsbøe våren