Erlandsens konditori
Tjenester

Sosialt entreprenørskap på Erlandsens Conditori

Vernepleierportalen vil fremover formidle ulike modeller for å inkludere personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv. Først ut er Erlandsens Conditori i Halden, bygd på tanken om at utviklingshemmede skal kunne eie og drive noe selv.

Vernepleier Bodil Ellingsen
Tjenester

Den første saken

Noen hevder at vernepleierens spisskompetanse er bredde. Bodil Ellingsens fortelling viser at virkemidlene kan være enkle, bare målene er klare og noen grunnprinsipper følges. Som at hjelp skal være ønsket og oppleves som hjelp. Ellingsen