Studenter
Studenter

Tvang, makt og brukere i gråsonen

Onsdag 26. oktober arrangerte FO Akershus og Oslo ved Profesjonsfaglig utvalg et halvdagsseminar med tittelen Tvang, makt og brukere i gråsonen. Seminaret fant sted på Anker Hotell i Oslo sentrum. Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo

Statistikken sier.....
Statistikk

Vernepleierutdanning gir jobb!

I 2015 var det 15 643 vernepleiere i arbeidsstyrken. Med begrepet arbeidsstyrken menes summen av personer i jobb og personer som søker jobb. Av disse 15 643 vernepleierne var det 79 som var registrerte som arbeidsledige. Tabellen