Vernepleier Heidi Olaff
Forskning

Variabler som påvirker naming

Vernepleier Heidi Olaff er lektor ved Institutt for atferdsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus og student ved doktorgradsprogrammet i atferdsanalyse ved det samme instituttet. Prosjektet hennes heter Variabler som påvirker naming.

Kort og godt

Mobbing er helseskadelig

Mobbing henger sammen med et bredt spekter av helseproblemer og sosiale vansker, som risiko for nedsatt selvtillit, ensomhet, selvmordstanker, hodepine, smerter, søvnproblemer, rusmiddelmisbruk, atferdsproblemer og psykose. Disse problemene blir ofte langvarige.

No Picture
Kurs og konferanser

29 – 30 mai – Barnevernkonferansen 2017

Barneverns-konferansen er møteplassen for ansatte i statlig og kommunalt barnevern, for faglig påfyll og nettverksbygging. Fokusområdene i år er traumebasert omsorg, samarbeid med minoriteter, familieråd og problemstillinger knyttet til tillit/mistillit til barnevernet.