Myr-med-is
Kort og godt

NAVs «Hedmarksmodell» blir positivt evaluert

NAV Hedmark oppnådde gode resultater ved konsekvent håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte i 2013. Dersom aktivitetskravet ble imøtekommet av den enkelte ble det foretatt en midlertidig stans av sykepengene. Denne modellen er kalt «Hedmarksmodellen» og

Statistikken sier.....
Statistikk

Levekårsundersøkelsen

Levekårsundersøkelsen utføres årlig av Statistisk sentralbyrå. I undersøkelsen kartlegges befolkningens helsetilstand, som sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på helseproblemer, funksjonsevne, levevaner og bruk av helsetjenester.