Myr med sne
Kort og godt

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ofte er pårørende en ressurs i helse- og omsorgstjenestens oppfølging av pasienter- og brukere. Derfor er det viktig at pårørende involveres i gjennomføring av helse- og omsorgstjenester og at pårørende gis den nødvendige støtten.