Fagstipend for vernepleiere 2017
Annonsering

Fagstipend for vernepleiere høsten 2017

Er du vernepleier og organisert i Fellesorganisasjonen (FO), kan du nå søke om et fagstipend. Profesjonsrådet for vernepleiere ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse.