Ressurser

Lovdata

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.

Lenker
Ressurser

Relevante lenker

Her finner du en oversikt over relevante nettsteder, som f.eks. kompetansesenter, interesseforeninger, fagorganisasjoner, helseforetak og andre som kan være av interesse.

ICD-10
Ressurser

ICD-10 koder

ICD-10-koder. Alle sykdommer er klassifiserbare gjennom WHOs International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, hvor den norske oversettelsen er utgitt av KITH på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

Publikasjoner
Ressurser

Publikasjoner

Fagartikler skrevet av vernepleiere, eller der vernepleiere er medforfattere. Det kan være rene fagartikler, avhandlinger, masteroppgaver og bacheloroppgaver.

Bachelorutdanninger
Ressurser

Bachelorutdanninger

Høyskoler og universitet som tilbyr bachelor i vernepleie. En bachelor i Vernepleie gir deg solide fagkunnskaper innen både helse- og sosialfag. Du kan ta bachelorgradutdanning i vernepleie både som heltids- og deltidsstudent.

Masterstudier
Ressurser

Noen relevante masterstudier

Noen relevante masterstudier for vernepleiere. Mastergrad er en betegnelse på en høyere grads utdanning. Graden er vanligvis det andre nivået i en utdanning ved et universitet eller høyskole.