Professor Michael Brown
Utdanning

Learning Disability Nurse

Learning Disability Nurse er et treårig utdanningsprogram (160 studiepoeng) som tilbys i England, Wales, Nord-Irland og Skottland. Utdanningens primære formål er å utdanne yrkesutøvere som kan bidra til sosial inkludering og økt livskvalitet for personer

Ny redaktør Rolf M. Gr
Sett fra siden

Redaktørens hjørne skifter navn

Den 30. mars i år skrev Thomas Owren i Redaktørens hjørne at Vernepleierportalen skulle legges ned etter tre års drift. Like etter ble det igangsatt samtaler mellom Thomas Owren, Jan Gunnar Hesthammer og FO om