Folkehelsekonferansen 2017
Kort og godt

Folkehelsekonferansen 2017

Folkehelsekonferansen 2017 går av stabelen 23. og 24. oktober på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Årets konferanse er gitt tittelen Lokalsamfunn for framtida – Samarbeid på tvers for helse og trivsel.

Fremmedkriger
Forskning

Vernepleier forsker på rehabilitering av fremmedkrigere

Siri Kristiansen har jobbet som vernepleier siden 2008. I hovedsak har hun jobbet med personer med rusavhengighet og psykiske lidelser. Nå jobber hun i Stiftelsen Erlik som utgir gatemagasinene =Oslo og =Norge. Nå er Kristiansen aktuell med sin forskning på fremmedkrigere med erfaring fra Syria – såkalte Syriafarere. Denne forskningen ble utført i forbindelse med en nylig fullført mastergrad i habilitering og rehabilitering ved Høgskolen i Oslo og Akershus.