Plopp
Kort og godt

Rektor anbefaler vernepleiere i skolen

Onsdag 31. oktober ble det publisert en hyggelig sak på NRK sine nettsider. Saken dreide seg om de positive erfaringene Gjesdal ungdomsskole har med å ansette miljøterapeuter i skolen. Der har rektor Trond Niemi ansatt 14 miljøterapeuter – dobbelt så mange som andre skoler på samme størrelse.