Laila Luteberget
Utdanning

Et intervju med leder for UHRs profesjonsråd for vernepleie

Laila Luteberget er førstelektor og studieleder ved vernepleierutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole. Hun er også leder for Universitets- og Høgskolerådets nasjonale profesjonsråd for utdanning og forskning innen vernepleie, opprettet i 2014. Vi spør henne  hva dette profesjonsrådet

Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Ukategorisert

Takk for meg – og god sommer!

eg takker for meg som redaktør, og ønsker god sommer med noen betraktninger om kunnskap og kunnskapens fallgruver. I disse betraktningene inngår også en femti år gammel forståelse av autisme, og en gammel film med

Vernepleier Bjarte Malum
Studenter

En bacheloroppgave om krenkelse, grenseoverskridelser og småskalaondskap

Vernepleier Bjarte Malum tok essayformen i bruk når han skulle nøste opp i hvilke situasjonsbetingede faktorer som kan påvirke tjenesteytere til å begå krenkende handlinger mot sine tjenestemottakere. Hva har så punk og anarkisme, gamle psykologiske eksperimenter og teori om makt å tilføre vernepleiere og andre profesjoner i 2016? Vi spør, Malum svarer.

Marianne Solberg Johnsen
Meninger

Nestleder i FO om forslaget om lovfesting av kompetansekrav

Som del av oppfølgingen av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen sendte Helse- og omsorgsdepartementet 6. juni ut et høringsnotat med forslag til lovendringer. Ett forslag er lovfesting av kompetansekrav i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Vernepleiekompetansen er ikke