Kort og godt

Bofellesskapskonferansen 2018

Bofellesskapskonferansen holdes 13 og 14 juni på Gardermoen. En konferanse som tar for seg det å jobbe i andres hjem, og hvilke utfordringer og muligheter dette gir. Bofellesskapene lever ofte sitt eget liv, uten noe stort nettverk eller samarbeid med andre. Konferansen vil fokusere på hva som er felles for alle, og hva som er spesielt for bofellesskap innen psykisk helse, og innenfor tjenester til utviklingshemmede.

Kort og godt

Varslingsystemer for avdekking av overgrep og vold – Rapport fra NOVA

Eldre, psykisk syke og rusmisbrukere samt personer med fysisk funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming har økt risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk vold. Når vold mistenkes eller oppdages av ansatte i kommunale eller statlige hjelpetjenester, kan det å ha prosedyrer for hvordan man skal håndtere situasjonen, være avgjørende for et godt videre forløp i saken.

Kort og godt

Økt tvangsbruk (NFU)

I 2017 ble det gitt 18795 meldinger om skadehindrende tvangstiltak i nødssituasjoner. Tiltakene ble iverksatt overfor 1311 personer med utviklingshemming. Det ble i tillegg fattet 1503 vedtak om tvangsbruk overfor 1376 personer.