Ikon funksjonshemmede
Kort og godt

Nettside om levekårsstatus for funksjonshemmede

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har en egen nettside hvor statistikk og analyser av levekårssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne presenteres. På nettsiden finner du statistikk og analyser innen følgende områder: Helse, boforhold, rettssikkerhet, økonomi, arbeid

Innenfra
Kort og godt

Vernepleier.no deler filmer fra Innenfra.no

Mona Moe, som driver Innenfra.no, lager kortfilmer: små dokumentarer, mini-portretter, diktvideoer og reportasjer. Ett tilbakevendende tema er hvordan personer med ulike funksjonsnedsettelser, slik som utviklingshemning eller psykisk lidelse, ser sin egen situasjon. Det gir innsikt.