NAKU
Nytt fra andre

Trosfrihet: Eksempel (naku.no)

Som tjenesteytere for mennesker med utviklingshemming kommer vi fra tid til annen oppe i det vi ofte omtaler som etiske dilemmaer; verdier eller verdivalg som står i konflikt med hverandre. I denne teksten vil jeg