Vernepleier Birthe Møgster
Studenter

En russcene – sett fra innsiden

Mange mener mye om åpne russcener og de som bruker dem, men som regel ligger det bare «utsideblikk» til grunn. Vernepleier Birthe Møgster leverte i høst masteroppgaven «Restar av det menneskelege. Ei analyse av kva

Vernepleierne Marit Elisabeth Svendsbøe og Gaute Stedje
Studenter

Bruk av musikk i praktisk, metodisk miljøarbeid

Sisteårs bachelorstudenter kan også drive fagutvikling. Basert på analyse av erfaringer fra praksis, en intervjurunde i ettertid og en gjennomgang av forskning og litteratur om effekter av musikk, utformet Gaute Stedje og Marit Elisabeth Svendsbøe våren

Vernepleier Anita Bråten
Studenter

Master i Funksjonshemming og deltakelse?

Høgskolen i Harstad har et masterstudie som heter Funksjonshemming og deltakelse. Er dette et relevant studie for vernepleiere? – Absolutt, sier vernepleier Anita Bråten, som går på studiet. Søknadsfristen er 15. april. I den anledning