Professor Michael Brown
Utdanning

Learning Disability Nurse

Learning Disability Nurse er et treårig utdanningsprogram (160 studiepoeng) som tilbys i England, Wales, Nord-Irland og Skottland. Utdanningens primære formål er å utdanne yrkesutøvere som kan bidra til sosial inkludering og økt livskvalitet for personer

Laila Luteberget
Utdanning

Et intervju med leder for UHRs profesjonsråd for vernepleie

Laila Luteberget er førstelektor og studieleder ved vernepleierutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole. Hun er også leder for Universitets- og Høgskolerådets nasjonale profesjonsråd for utdanning og forskning innen vernepleie, opprettet i 2014. Vi spør henne  hva dette profesjonsrådet

Atferdsanalyse i vernepleierutdanning
Utdanning

Atferdsanalyse i vernepleierutdanning – del 1

Som varslet på lørdag ønsker vi å invitere vernepleierutdannere til en nyansert debatt utover høsten om hvilken plass anvendt atferdsanalyse bør ha i vernepleierutdanning. Første trio ut er Anne-Line Kihle (ansatt på Høgskolen i Lillehammer),