UHR
Utdanning

Vernepleierens sammenvevde kompetanse

Det sies ofte at vernepleiere har helse- og sosialfaglig kompetanse. Men sannheten er vel at vi har tre grunnkompetanser: helsefaglig, sosialfaglig og pedagogisk. Så er spørsmålet: I hvilken grad kan disse skilles fra hverandre i

Utstrakt-hand
Utdanning

Fra Poiesis til Praxis, et kompetansehevingsprosjekt

Siden 2007 har Kompetanseenhet for utviklingshemmede sone Vest i Bergen kommune og Vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Bergen samarbeidet om kompetanseutvikling i relasjonell tilnærming. Prosjektet heter «Fra Poiesis til Praxis». Samarbeidet omfatter også praksis for 4-5

UHR
Utdanning

Ti visjoner om fremtidens vernepleier

I forbindelse med Universitets- og høgskolerådets prosjekt Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene har ti arbeidsgrupper tilknyttet ulike høgskoler og universiteter beskrevet den gode vernepleieren om 10 år. Arbeidsgruppene har vært sammensatt av representanter fra bsv-utdanningene, studentene

Nettbasert utdanning
Utdanning

En delvis nettbasert bachelor i vernepleie

I prosjektet «Fleksibel vernepleierutdanning, med fokus på innovasjon og entreprenørskap» ved Høgskolen i Telemark er ett av fokusene å utvikle et deltids- og delvis nettbasert undervisnings- og veiledningstilbud. Halvparten av kullet er tatt opp gjennom

TV-bra
Utdanning

En BRA fest

Selv om byen ikke viste seg fra solsiden var det mange som valgte å ta turen til Festplassen lørdag 2. november.