Her finner du en oversikt over avhandlinger på PhD og doktorgradsnivå skrevet av vernepleiere.


Berg, Anita (2013). Forhandlinger om store kropper – hvordan overvekt og vektreduserende kirurgi handteres. Avhandling for graden PhD i sosiologi ved Universitetet i Nordland Bodø.


Ellingsen, Karl Elling (2006). Lovregulert tvang og refleksiv praksis. En studie av hvordan innføringen av sosialtjenestelovens kapittel 6A påvirker utformingen og gjennomføringen av tjenestene til utviklingshemmede som oppfattes å ha utfordrende atferd. Doktorsavhandling. Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap.


Folkestad, Helge (2004). Institusjonalisert hverdagsliv. En studie av samhandling mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med utviklingshemning. Avhandling for dr.polit. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.


Gjermestad, Anita (2009). Skjøre samspill. En deskriptiv og fortolkende studie av barn med dyp utviklingshemming og deres nærpersoner i barnehage og skole. Dr.gradsavhandling. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger.


Johnsen, Bjørn-Eirik (2012). ”[…] men ellers var det jo god mat, men det var jævlig strengt!” En kvalitativ kasus-studie med fokus på fortellingene til tidligere pasienter på Trastad Gård, Nord-Norges åndssvakehjem. Avhandling levert for graden philosophiae doctor. Universitetet i Tromsø.


Sagen, Line Melbøe (2011). Likeverd og deltagelse? En studie av skoletilbudet til utviklingshemmet ungdom. Doktorgradsavhandling. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).


Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2017). «Exploring adolescent service users’ subjective views about participation in «responsible teams». Avhandling levert til Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda for graden Philosophiae Doctor (ph.d.)


Sævi, Tone (2005). Seeing Disability Pedagogically. The Lived Experience of Disability in the Pedagogical Encounter. Avhandling for dr.philos.graden ved Det psykologiske fakultet, Universitet i Bergen.


Tuastad, Lars (2014). Innanfor og utanfor. Rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern. Avhandling levert for graden philosophiae doctor. Universitetet i Bergen.


Witsø, Aud Elisabeth (2013). Participation in older adults – in the context of receiving home-based services. Avhandling for graden PhD i Helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).