Diplomutdanning i vernepleie på Grønland
Utdanning

Diplomutdanning i vernepleie på Grønland

På Grønland har utdanningsinstitusjonen SPS Grønland nylig satt i gang en diplomutdanning for ansatte som jobber på døgninstitusjoner. Det er barn og unge som bor i barnehjem og voksne med psykiske lidelser og utviklingshemming som har et slikt tilbud på Grønland.

Atferdsanalyse i vernepleierutdanning
Utdanning

Atferdsanalyse i vernepleierutdanning – del 1

Som varslet på lørdag ønsker vi å invitere vernepleierutdannere til en nyansert debatt utover høsten om hvilken plass anvendt atferdsanalyse bør ha i vernepleierutdanning. Første trio ut er Anne-Line Kihle (ansatt på Høgskolen i Lillehammer),

Mjøsen bo og habilitering
Tjenester

Vernepleie i privat regi

Mjøsen Bo og Habilitering AS er en privat aktør innen omsorg, habilitering, opplæring og aktivitet, og kurs og veiledning for personale. Profilen er atferdsanalytisk, tjenestene rettet mot mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd. Av 38 høgskoleutdannete

Vernepleier Siv Anita Tsakem
Tjenester

En vernepleier innen tvungen omsorg

Under divisjon Psykisk Helsevern på St. Olavs Hospital i Trondheim finner vi Avdeling Brøset, der en av seksjonene er Sentral fagenhet for Tvungen omsorg. Fagenheten har en landsdekkende funksjon overfor utviklingshemmede som blir dømt til