Nettbasert utdanning
Utdanning

En delvis nettbasert bachelor i vernepleie

I prosjektet «Fleksibel vernepleierutdanning, med fokus på innovasjon og entreprenørskap» ved Høgskolen i Telemark er ett av fokusene å utvikle et deltids- og delvis nettbasert undervisnings- og veiledningstilbud. Halvparten av kullet er tatt opp gjennom