Vernepleier André Paulsberg
Studenter

«Brukermedvirkning går gjennom kjennskap»

Vernepleier André Paulsberg har nylig fullført mastergraden i psykososialt arbeid, helse- og sosialfaglig yrkespraksis fra Høgskolen i Østfold. Masteroppgaven hadde tittelen «… det kunne kanskje blitt sånn i alle tilfeller» – Om ivaretakelse av medvirkning.

Vernepleier Birthe Møgster
Studenter

En russcene – sett fra innsiden

Mange mener mye om åpne russcener og de som bruker dem, men som regel ligger det bare «utsideblikk» til grunn. Vernepleier Birthe Møgster leverte i høst masteroppgaven «Restar av det menneskelege. Ei analyse av kva

Vernepleier Anita Bråten
Studenter

Master i Funksjonshemming og deltakelse?

Høgskolen i Harstad har et masterstudie som heter Funksjonshemming og deltakelse. Er dette et relevant studie for vernepleiere? – Absolutt, sier vernepleier Anita Bråten, som går på studiet. Søknadsfristen er 15. april. I den anledning