Natures Magnifying Glass
Kort og godt

Hvem skal vi forske på?

Når forskere prøver ut en ny hjertemedisin, vil denne medisinen ha ønsket effekt på personer med utviklingshemming og medfødte genetiske syndromer? Eller når forskere forsøker et nytt behandlingstiltak mot angst- og tvangslidelser, virker dette tiltaket da også for personer med utviklingshemming som kan ha et noe annerledes symptombilde? Og hva med forskning om pedagogiske tiltak, for eksempel strategier for å fremme leseferdigheter – gjelder disse strategiene også for elever med utviklingshemming som kan ha andre forutsetninger og utfordringer enn andre elever? (forskning.no)

Marita, søstera mi!
VPLTV

Pårørendefilm – Marita, søstera mi!

En historie om det å være søster til en kvinne med Downs syndrom og demens. «Marita, søstera mi!» beskriver en søsters erfaringer og opplevelser, og fremhever det viktige samspillet mellom tjenesteytere og pårørende. Filmen kan være en hjelp for andre som kommer i liknende situasjoner.

Kartleggingsbanken.no
Ressurser

Kartleggingsbanken.no

Kartleggingsbanken er en nettbasert samling av kartleggingsverktøy til bruk i arbeid med mennesker med utviklingshemning. Det er kartleggingsverktøy for innhenting av informasjon om hvordan det står til på et bestemt område hos personen selv, i tjenestene til personen eller i miljøet rundt personen.