A handbook for and by autistic people
Bokomtaler

Autistiske personer om forhold og seksualitet

Nettboken «relationships & sexuality» er en håndbok for og av autistiske personer, altså personer med diagnoser på autismespekteret. Et fellesstrekk er at alle forfatterne ser autisme som en nevrologisk variasjon, ikke en defekt eller lidelse.

Nettboken «relationships & sexuality» er en håndbok for og av autistiske personer, altså personer med diagnoser på autismespekteret. Et fellesstrekk er at alle forfatterne ser autisme som en nevrologisk variasjon, ikke en defekt eller lidelse. Det gir dem litt andre perspektiver på forhold og seksualitet, der også nevrotypikere har noe å lære.

(nevrotypikere = personer som ikke kvalifiserer til diagnoser på autismespekteret, det vil si det store flertallet).

Her finner du boken

Boken er redigert av amerikanske Elesia Ashkenazy og Melanie Yergeau med støtte fra organisasjonene the Autistic Self Advocacy Network, The Arc, and the Autism NOW Center. Forfatterne er alle autistiske personer i alder fra ung voksen til middelaldrende og det felles temaet er deres tanker og opplevelser av forhold og seksualitet. Innenfor dette temaet skriver de åpent og utleverende om:

 • Hvordan det kan arte seg innenfor et allerede etablert parforhold at den ene får diagnosen Asperger syndrom.
 • Hvordan andre mennesker kan tendere til å fortolke alt autistiske personer sier og gjør ut i lys av deres autisme, og hvordan det kan begrense mulighetene deres til å komme til orde som en hel person.
 • Hvordan harmoniske ekteskap der en er autistisk og den andre nevrotypisk i ennå større grad enn vanlig kan kreve at begge setter ord på forventninger og reaksjoner, fordi en ikke kan anta at den andre forstår.
 • En 10-punkts handlingsplan for autistiske par som er klare for å flytte sammen.
 • Hvordan en kan forhandle om kjøreregler i parforhold.
 • Noen mulige utfordringer for autistiske personer når det gjelder orgasmer.
 • Å få og gjenkjenne samtykke.
 • Utfordringer med å hjelpe en partner gjennom en kjønnskorrigeringsprosess.Utfordringer knyttet til å bli respektert som aseksuell.
 • Hvor mye krøll psykoterapeuter kan lage for folk med diagnoser på autismespekteret og uavklarte eller uvanlige kjønnsidentiter, i stedet for å hjelpe dem med det de ønsker hjelp til.
 • Hvordan autistiske personer også kan ha helt utmerkete, lykkelige og langvarige ekteskap.
 • Noen grunnleggende myter og misforståelser knyttet til autisme og seksualitet.
 • Hvordan autistiske personer kan være særlig utsatte for overgrep, hvordan de kan oppleve det, og hvordan de kan beskytte seg mot det.