Nettbasert utdanning
Fra studenten

En delvis nettbasert bachelor i vernepleie

30. november 2013

I prosjektet «Fleksibel vernepleierutdanning, med fokus på innovasjon og entreprenørskap» ved Høgskolen i Telemark er ett av fokusene å utvikle et deltids- og delvis nettbasert undervisnings- og veiledningstilbud. Halvparten av kullet er tatt opp gjennom ordinært samordnet opptak, resten på realkompetanse gjennom et samarbeidsprosjekt mellom ulike kommuner og Høgskolen i Telemark.

I prosjektet legges det opp til et samarbeid med kommuner om organisering og innhold med tanke på tre hovedområder:

  • utvikle en utdanningsmodell basert på moduler,
  • fokus på innovasjon og entreprenørskap, og
  • utvikle mer nettbasert undervisnings- og veiledningsaktiviteter.

En gruppe på 11 studenter har sin hovedbase i Hallingdal, og vil være i Porsgrunn noen samlinger og følge andre via nett. I tillegg er det knyttet forskningskompetanse til prosjektet. Utvikling av mer nettbasert utdanningstilbud skal foregå gradvis gjennom utdanningsløpet. Foreløpig arbeider vi med undervisning i klasserommet med direkte overføring til «satelitter» i Hallingdal, streaming av forelesninger og noe veiledning nett. Vi har hatt ulike utfordringer hittil, men hatt god støtte via et større e-læringsprosjekt kalt e@HiT. Høgskolen har lang erfaring med andre nettbaserte studier, noe vi kan dra nytte av nå.

Prosjektet er kommet i gang blant annet fordi høgskolen satser på fleksible studier og fordi det har vært etterspørsel etter mer fleksibel bachelor i vernepleie tilpasset de som ikke har anledning til å være ved studiestedet over lengre tid. Da passet det veldig bra at Hallingdalkommuner ønsket et samarbeid med høgskolen om utdanningstilbud for søkere som ikke har mulighet til å flytte for å ta utdanningen.

Dette kommer i forlengelsen av et tidligere prosjekt med studenter tatt opp via realkompetansevurdering høsten 2009. Hele kullet, 19 i alt, fullførte studiet på normert tid. Resultatmessig lå de på omtrent samme karaktergjennomsnitt som studentene tatt opp samme år gjennom samordnet opptak. Det kommer en lenke til sluttrapporten fra det foregående prosjektet så fort den foreligger!

Skrevet av Inger Nordlund