Fagseminar
Ukategorisert

Fagseminar om Kampen-saken

Vernepleierutdanningen på Diakonhjemmet høgskole på Sandes utfordrer seg selv med et fagseminar om den såkalte «Kampen-saken». Kampen-saken handler om Jonny Andre Risvik som i 2010 ble mishandlet til døde over en periode på flere uker – uten at noen rundt grep inn.

Journalist i Aftenbladet, Thomas Ergo, har sammen sin kollega Hans Petter Aass satt et kritisk søkelys på hva som gikk galt. Siden august 2013 har de hatt en mengde artikler og oppslag om Jonny, hans liv og livssituasjon. Og hans endelikt.

Kampen-saken engasjerer. Den provoserer. Og den utfordrer.

Som medborgere blir vi utfordret på hvor grensene går for nå vi kan eller bør blande oss inn i andre medborgeres liv.

Som vernepleiere utfordres vi på den profesjonelle grensen; grensen mellom autonomi og omsorgsplikt, mellom varslingsansvar og lojalitet, mellom å bry seg og å la være.

Fredag 22. november arrangerer vernepleierutdanningen et fagseminar for tredjeårsstudentene i samarbeid med journalist Thomas Ergo. Tittel er «Kampen-saken: Mellom makt og hjelp – hva er handlingsrommet?»

Vi ønsker å engasjere. Og provosere. Og utfordre. Studentene har fått de fleste artiklene som omhandler saken i «lekse» før seminaret. Tematikken «Mellom makt og hjelp» passer inn i det fagemnet studentene er inne i (Samhandling og endringsarbeid).

Vi skal se film. Vi skal snakke. Vi skal sikkert også være stumme. Og vi skal diskutere. Hvordan kan vi gjøre en forskjell?

Og forhåpentlig går både studenter og lærere (og kanskje også en journalist) hjem på fredag noen tanker klokere. Og noen tanker nærmere det å være en forskjell som gjør en forskjell. For noen.

Vi kommer tilbake med mer etter gjennomføring av fagseminaret.

Her finner du en dokumentarfilm om Kampen-saken

Skrevet av Hanne Line Wærness