Etikk vegvalg
Ukategorisert

Treng arbeidsplassen din eit etisk løft?

Kommunesektorens organisasjon (KS) inviterer no fleire kommunar til å delta i prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Dersom du arbeider i ein kommune, og er opptatt av gode tenester, kan deltaking i dette prosjektet vere med på å gi kjennskap til ei rekkje verkemiddel for å få til auka etisk kompetanse.

Samarbeid om etisk kompetanseheving er eit samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Den Norske Legeforening, YS, FO, Senter for medisinsk etikk v/UiO samt KS. Frå før deltar 213 kommunar i prosjektet. Kommunar som har deltatt på dette tidlegare viser mellom anna til resultat i form av betre arbeidsmiljø, redusert sjukefråvær og redusert bruk av tvang.

Prosjektet har ei eiga nettside – Samarbeid om etisk kompetanseheving – med fagstoff, verktøy, gode eksempel og informasjon om etikkarbeid.

Her finner du en informasjonfolder om prosjektet

Skrevet av Bernt Fjordheim