Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Fra redaksjonen

VPL-utdanningen i støpeskjeen?

Det sitter 16 lokale arbeidsgrupper rundt i landet og jobber på spreng med sine rapporter om barnevernpedagogers, sosionomers og vernepleieres sosialfaglige kompetanse

Det sitter 16 lokale arbeidsgrupper rundt i landet og jobber på spreng med sine rapporter om barnevernpedagogers, sosionomers og vernepleieres sosialfaglige kompetanse: Hva er felles og hva skiller? 15. november skal rapportene inn til Universitets- og høgskolerådet.

Sak:

To av de store helse- og velferdsspørsmålene for tiden er a) hvordan en kan styrke det sosialfaglige arbeidet, og b) bidra til mer og bedre tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og velferdstjenestene. I etterkant av Melding til Stortinget 13 (2011-2012) Utdanning for velferd er det satt i gang en rekke prosjekter som kan ha mye å si for hvordan BSV-utdanningene (barnevernspedagog, sosionom, vernepleier) vil utvikle seg. Blant annet har Universitets- og høgskolerådet (UHR) fått i oppdrag å utrede hvilke felleselementer de tre utdanningene har når det gjelder sosialfaglig kompetanse og sosialfaglig arbeid, og hva som er spesifikt for hver utdanning. Utredningen skal skje i samspill med tjenestenes uttrykte kunnskaps- og kompetansebehov.

Som en del av dette oppdraget er det nå opprettet i 16 arbeidsgrupper, en på hver utdanningsinstitusjon som tilbyr BSV-utdanning. I dialog med studenter og praksisfelt skal disse lokale UH-ledete arbeidsgruppene svare på en rekke spørsmål. Når det gjelder den delen som handler om vernepleierutdanningene, kan noen av spørsmålene gjengis slik:

  • Hva er vernepleiernes særlige bidrag til den samlete sosialfaglige kompetansen i helse- og velferdsapparatet?
  • Hvilke av læringsmålene som er i bruk på de ulike vernepleierutdanningene peker på utvikling av studentenes sosialfaglige kompetanse?
  • Hvilken kompetanse synes vernepleiere å ha felles med andre utdanninger, og hvilken synes å være særegne for vernepleiere?
  • Angående det profesjonsfaglige selvbildet: Om de ser 10 år fremover, hva mener arbeidsgruppen bør kjennetegne en god vernepleier?

Relevante lenker: