Thomas Ergo og Hanne Line Wærness
Kort fagartikkel

«Dere er helter som skal ut og møte verden…»

Dette var ett av budskapene fra journalist Thomas Ergo til vernepleiestudentene 29. november på fagseminaret om Kampen-saken på vernepleierutdanningen på Diakonhjemmet høgskole, Sandnes. «… og den verdenen er ikke alltid like vakker», fullførte han setningen sin med.

Dette var ett av budskapene fra journalist Thomas Ergo til vernepleiestudentene 29. november på fagseminaret om Kampen-saken på vernepleierutdanningen på Diakonhjemmet høgskole, Sandnes. «… og den verdenen er ikke alltid like vakker», fullførte han setningen sin med.

Fredag 29. november ble vernepleierstudentene – hovedsakelig fra tredjeåret, men også en del fra de andre kullene – utfordret på verdier, menneskesyn, rettssikkerhet, etikk, juss og omsorgspolitikk. Bakgrunnen var den omtalte Kampen-saken, hvor Jonny Andre Risvik i 2010 ble mishandlet til døde over en periode på flere uker – uten at noen rundt grep inn.

Tematikken i Kampensaken er i høyeste grad vernepleiefaglig relevant. Den rører ved selve grunnprinsippet vårt faglige arbeid – nemlig det klassiske dilemmaet mellom den enkeltes autonomi og hjelpeapparatets omsorgsplikt. Journalist Ergo oppsummer kort scenarioet;

 • 6 mennesker
 • Alle utviklingshemmet (men ikke nødvendigvis diagnostisert)
 • Alle med sterkt hjelpebehov og ikke i stand til å klare seg selv
 • En mindreårig (15 år)
 • En jente i «fri flyt» (akkurat fylt 18 – og dermed myndig)
 • En mann med lang voldshistorikk

Og han spør – hvordan kan denne uheldige kombinasjonen skje – når det offentlige vet at hjelpebehovene er så store? Alle som har fulgt med i denne saken vet også svarene fra det offentlige (kommunen).

Journalistene Ergo og Hans Petter Aass hadde på forhånd utfordret både studentene og oss som utdanning med følgende spørsmål: «Har vi glemt noe, er det områder, problemstillinger – faglige, menneskerettslige, juridiske, menneskelige, samfunnsmessige i – eller i forlengelsen av – Kampen-saken vi burde analysere?»

Vi som faglærere fulgte opp med spørsmål som «Hvordan «bry seg” på en faglig og profesjonell måte?», «Hvilke handlingsalternativer kan man i ettertid se i lys av alle sjansene/mulighetene som lå der?» og «Advokatfunksjonen til vernepleieren? Hva med den?».

Diskusjonene gikk høylytt. Svarene var mange. Og samtidig få. Men de store spørsmålene – eller svarene – kan oppsummeres som

 • Selvråderett
 • Medbestemmelse
 • Frihet fra tvang
 • Menneskerettigheter
 • Rett til et verdig liv uten krenkelser
 • Rett til å beskyttes mot seg selv og andre
 • Rett til å leve

Jussen møter fort etikken møter fort omsorgspolitikken – møter vi fort oss selv i døren?

Lærere ved vernepleierutdanningen skrev i juni 2011 et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad, i forbindelse med at Kampen-saken kom opp i media. Tittelen var «Omsorg er å bry seg». Vi skrev den gang at «Til tross for gode omsorgsmiljø vil det være mennesker som opplever utfordringer som fører til skeivutvikling i form av f.eks rusproblem, voldelig atferd eller kriminalitet. Ja, det er mennesker som gjør valg som kan virke uforståelig for andre. Det fordrer fagmiljø som tør å være åpne og reflektere over hvilken praksis de utvikler i å møte mennesker med omsorgsbehov og som tør ta inn over seg at det er mulig å utgjøre en forskjell for noen!»

Som fagmiljø holder vi fast på denne fordringen.

Og ingen gikk uberørt hjem en fredag i november.

Her kan du lese høgskolens oppslag på egne nettsider om fagseminaret