Vernepleier Anita Bråten
Fra studenten

Master i Funksjonshemming og deltakelse?

Høgskolen i Harstad har et masterstudie som heter Funksjonshemming og deltakelse. Er dette et relevant studie for vernepleiere? – Absolutt, sier vernepleier Anita Bråten, som går på studiet. Søknadsfristen er 15. april. I den anledning har vi stilt henne og en annen vernepleier som også går der noen spørsmål.

Den overordnete målsettingen er å kvalifisere studentene til kritisk analyse av utfordringer som mennesker med funksjonsnedsettelser møter i samfunnet. Slike analyser kan i neste runde danne grunnlag for både endringsarbeid i feltet, utredning og forskning.

– Steinar Simonsen, du er også vernepleier og går på dette masterstudiet i Funksjonshemming og deltakelse. Er du enig i at dette er et studie som er relevant for vernepleiere?

Steinar: – Ja, det er helt klart relevant for vernepleiere!

Steinar Simonsen– Hvorfor det?

Steinar: – Synes studiet går grundig inn i noen sentrale temaer som jeg opplever er viktig for den vernepleierfaglige forståelsen. Et eksempel er hvordan man kan forstå og reflektere rundt begrepet funksjonshemming. Studiet gir mer inngående teoretiske refleksjoner som gjør at man forstår faget på en ny måte. Dette er noe av det som gjør det spennende og interessant. Studiet vektlegger også egen praksis – noe som gjør at teoretisk materiale blir mer spennende og interessant. Personlig synes jeg studiet har stimulert til å åpne opp nye måter å tenke på, en bedre forståelse og faglig plattform som er verdifull for vernepleiefaglig forståelse. Her er mye å hente hvis man vil. Anbefales på det sterkeste!

Anita: – Fordi vi får påfyll av kunnskap som vi bare fikk litt av på vernepleien. Vi har fått fordype oss i historien til mennesker med utviklingshemming, nyere forståelser og forskning om funksjonshemming, brukererfaringer, erfaringer fra andre land, vitenskapsteori og lovverk. Vi har også hatt tid til refleksjoner og fagdiskusjoner på tvers av yrkesgrupper og arbeidserfaringer som jeg synes har vært fint for å utvikle den kompetansen jeg allerede hadde. En bred innføring i lovverk og vitenskapsteori har gitt grunnlag for å jobbe videre og gitt en bredere forståelse av feltet vi jobber i. Det har også vært lærerikt å se at vernepleiere forsker, skriver og setter søkelys på faget vårt! Etiske refleksjoner og praktiske ferdigheter belyses.

– Hva kan dere som vernepleiere særlig bidra med inn i diskusjonene på kullet?

Steinar: – Bidrar stort sett over hele linja, vanskelig å trekke frem noe særskilt. Men har erfaring fra psykiatrien og kommunale omsorgstjenester, så der kan jeg bidra noe. Tror vernepleiere generelt kan bidra i de fleste diskusjoner på dette studiet.

Anita: – Som vernepleier har jeg kunnet bidratt med refleksjoner rundt hverdagslivet til de menneskene jeg jobber med. Det har vært rom for å spørre og å tenke høyt og vi har delt erfaringer tverrfaglig. Har etter hvert blitt forberedt og kan tenke studie når jeg er på jobb, slik at jeg har med noe å bringe inn i gruppediskusjoner på samling.

Line Sagen

Kullkoordinator Line Sagen

Steinar: – Ikke helt konkret ennå, men noe om de prosesser/forhold som stenger funksjonshemmede ute fra samfunnslivet.

Anita: – Jeg skal skrive om selvbestemmelse og identitet hos mennesker med utviklingshemming som bor i bofellesskap. Jeg er ikke helt klar på problemstilling enda, men temaet er der!

Etter endt studie skal studenter være i stand til å arbeide for å fremme deltagelse både på individ- og systemnivå. Men hva med de som står bak dette studiet?

– Line Sagen, du er kullkoordinator. Dere som driver dette studiet, hva er det som driver dere? Når går dere hjem og er virkelig fornøyd med dagen?

– Når vi ser at det «spirer», at studentene kommer med selvstendige bidrag som kan være med å skape endring i andre menneskers liv! Når de er modige og går mot strømmen, og tenker utenfor det tradisjonelle! Og når de klarer å kombinere viten, intuisjon og erfaring, og viser seg som reflekterte praktikere.

Bildet under er fra et grafittiverksted for utviklingshemmede ledet av vernepleier og masterstudent Torgeir Riise. Tema for hans masteroppgave er funksjonshemmedes deltakelse i urban kultur.

Grafittiverksted

Hvem kan søke på masterstudie i Funksjonshemning og deltakelse? For å søke må du ha bachelor i vernepleie, sykepleie, barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi eller sosialt arbeid og minst 2 års relevant arbeidserfaring. Søkere med andre bachelorgrader eller med realkompetanse kan vurderes til opptak.

(Personen som er avbildet har gitt samtykke til at bildet offentliggjøres)

Her finner du mer informasjon om studiet