Erlandsens konditori
Fagintervju

Sosialt entreprenørskap på Erlandsens Conditori

Vernepleierportalen vil fremover formidle ulike modeller for å inkludere personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv. Først ut er Erlandsens Conditori i Halden, bygd på tanken om at utviklingshemmede skal kunne eie og drive noe selv. Fire personer har sitt daglige virke der: tre eiere og en personlig assistent. Vernepleier Kari Megrund besøkte dem.

[su_note note_color=»#F3f3f3″]Kari Megrund forteller: – En blåsende høstdag i slutten av oktober fikk jeg gleden av å hilse på og intervju eierne av Norges eldste konditori. Erlandsens Conditori planlegger jubileum på nyåret 2015. Da er det 150 år siden det ble konditorivirksomhet i Storgata i Halden og Erlandsens åpnet sine dører. Jeg møtte en entusiastisk gjeng som fortalte om sitt virke der. To av eierne, Daniel Harbo og Kim Robin Johansen, var tilstede. Den tredje, Malin Groth Pettersen, var på noen dagers ferie. Harbo og Johansen var ivrige og villige til å fortelle og vise meg rundt. Jeg snakket både med dem og med en av drivkreftene bak Erlandsen, Jørn Nilsen. Han svarte også på spørsmålene mine om tilrettelegging, siden assistenten er nytilsatt.[/su_note]

– Jørn Nilsen, du har vært en sentral støttespiller for Erlandsens siden oppstarten. Hvordan er Erlandsens Conditori organisert, med tanke på eierstruktur, selskapsform, daglig drift og så videre?

– Erlandsens Conditori er et aksjeselskap registrert i Brønnøysundregisteret. Eierne er hovedaksjonærer (A-aksjonærer), men det finnes både bi- og B-aksjonærer da det er solgt støtteaksjer. På styremøtene er det kun hovedaksjonærene som har stemmerett og de møter med sine pårørende som også er verger. Aksjeselskapet er etablert slik at det ikke kan tas ut utbytte. Ingen skal tjene penger på driften, målet er at det skal være selvbærende. På sikt er intensjonen at driften skal kunne lønne assistenten, men det er det foreløpig ikke penger til. Likevel er det samfunnsøkonomisk interessant, for eksempel genererer dette konseptet større inntekter enn de tradisjonelle dagsentrene gjør.

– Og Erlandsens produserer bare glutenfrie varer?

– Ja, vi er opptatt av å finne nisjer i markedet, og etter 2 år med tradisjonell drift tenkte vi at vi måtte gjøre noe alternativt. Da det var en del etterspørsel etter glutenfritt, la vi om. I dag lager vi kun glutenfrie varer. Ingen andre i Østfold lager bare glutenfrie varer og vi kan derfor levere til andre som ønsker det. Vi ser en stor mulighet framover med muligheter til å levere til både hoteller og restauranter og andre bakerier og konditorier.

– Er det en daglig leder på Erlandsens?

– Det er ingen daglig leder i konditoriet. Det er bare de tre eierne som har sitt daglige virke i Erlandsens og assistenten, som har det daglige veiledningsansvaret. Andre trår også til innimellom. Hver onsdag kommer det mange varer som må settes på plass på lageret. Da hjelper alle til og assistenten bistår med å få varene på riktig plass i hyller, fryser og kjøl.

– Hvordan er arbeidsoppgavene til de tre eierne lagt opp?

– Alle tre har sine arbeidsoppgaver. Spesielt om morgenen går alt på skinner og alle vet nøyaktig hvilke oppgaver de skal gjøre – støvsuge, sette deig, og legge til rette for åpning av kafeen. Det finnes en liste for de ulike oppgavene de skal gjennomføre i løpet av en dag. Oppgaver som å være på bakeriet, rydde og vaske, stryke duker og vaske bord og rydde i kafeen. Malin kan lese og bruke tekst så hun leser på en liste hvordan oppgavene gjennomføres. Kim Robin og Daniel er mer avhengig av å bruke bilder som illustrerer de oppgavene som skal gjøres. Etter hvert som oppgavene er gjennomført krysses de av på listen. Når det skal smøres bruker man også bilder,  for eksempel for å vise hvordan et horn skal se ut. I begynnelsen ble det brukt mye bilder, men Malin som gjerne smører trenger ikke lenger disse bildene for å smøre rundstykker. Nå vet hun hvordan de skal være.

– Når det gjelder denne tilretteleggingen, hvordan startet dere ?

– Vi holdt på ett halvt år i oppstarten med forenkling av rutiner og skjemaer slik at vi klarte å gjennomføre dette på en god måte. Vi må også ta hensyn til Mattilsynet og de reglene som gjelder for drift av kafé og bakeri. Nå er disse rutinene godt innarbeidet og går av seg selv på samme måte som alle andre arbeidsoppgaver i driften.

– Og hvilken rolle har assistenten?

– Assistentens oppgaver er å veilede de tre eierne og ha ansvaret for at virksomheten går – bestille varer og sørge for at driften går. Slik det er lagt opp, må assistenten alltid være  tilstede for å bistå de tre i arbeidsoppgavene. Det holder med en person, men denne må både ha kunnskaper om å drive kafe og hva det innebærer, og ferdigheter i å veilede og støtte eierne i den daglige driften. Og så må assistenten hele tiden ha fokus på å legge til rette for deres videre utvikling, og på å hele tiden justere rutiner slik at nye ferdigheter ivaretas og kommer til sin rett. Det er gøy å se at det har vært en stor fremgang og at de stadig trenger mindre hjelp og mestrer mer selvstendig. Å drive en kafé har gitt eierne mye sosial læring og der har det vært en stor utvikling. Har du vært på et kommunalt dagsenter i mange år har du kanskje ikke fått så mange sosiale korrigeringer, og det er ikke sikkert at væremåten din passer når du skal jobbe på kafé. For eksempel kan du ikke si til en kunde: «nei, du er så tjukk, så du kan da ikke spise bløtkake nå»? Ellers dukker det stadig opp nye ting der vi leter etter måter å tilrettelegge, for eksempel holder vi på å lage permer med bilder av ingrediensene i de ulike produktene, som de skal se på når kundene spør hva som er i varene.

– Hvilke utfordringer har dere fremover?

– Satsningen nå er å videreutvikle det glutenfrie konseptet, men også å jobbe opp mot sentrale myndigheter for å få til ordninger, for eksempel er det fortsatt uklart hvordan assistenten skal lønnes. Når det gjelder det praktiske er det noen utfordringer knyttet til arbeidsfordeling. Akkurat nå er det Kim Robin som står i bakeriet, men det har også Daniel lyst til. Å være i bakeriet er det gjeveste, og derfor må vi lage en arbeidsfordeling. Andre utfordringer handler om at eierne ville ha nytte av bedre tilpasset utstyr. Kim Robin kan for eksempel slå inn riktig vare og sum på kassa, men klarer ikke å gi igjen. Et kassaapparat der kunden selv putter på penger og kassa gir igjen beløpet ville vært fantastisk, men det koster for mye penger, så det har vi ikke foreløpig. Et annet ønske er en vekt som snakker og forteller med ord hvor mye en ingrediens eller vare veier. Slike hjelpemidler finnes på Hjelpemiddelsentralen, og vi skal søke om midler til dette fra NAV. Vi er usikre på om det vil gå igjennom, siden det ikke er vanlig med den type tilrettelegging til arbeid i dag. Med et slikt hjelpemiddel kunne flere av eierne betjent kassa, og de kunne rullert mer på arbeidet.

Daniel og Kim Robin

Daniel Harbo og Kim Robin Johansen på trappen

– Det er fint å jobbe på Erlandsens og jeg trives veldig godt. Synes det er fint å eie og drive kafeen sammen med de andre. Jeg liker best å jobbe i bakeriet og i butikken, men bakeriet er aller best. Det er gøy å lage kaker. Jeg har andre oppgaver også – etter stengetid må jeg rydde og vaske toalettene og sette på plass nye tørkeruller. Jeg er også strykesjef slik at det blir nystrøkne duker på bordene. . I bakeriet kverner jeg mandler og lager deiger. Av deigene lager vi budapestkake og suksesskake. Vi lager også andre kaker, som ostekake. På fredager har vi fredagskos og da spiser vi kake. Kyllingsalat er også veldig godt. Vi lager også veldig god glutenfri muffins med sjokolade i. Før var kafeen åpen til kl 4, men nå stenger vi klokken 3. Etter stengetid må vi rydde og vaske og skifte tørkeruller og poser på toalettene. Jeg starter dagen med å støvsuge litt i resturanten.

– Daniel Harbo, dere jobber fra 8 til 15:30 hver dag i uken, og så jobber dere annenhver lørdag. Hva synes du om å jobbe på lørdager?

– Jeg vil helst jobbe hver lørdag jeg og jeg skal jobbe til lørdag. Jeg er ansvarlig for kaffekokingen. Ellers er mine oppgaver å rydde av og vaske bord og ta oppvasken, men vi har oppvaskmaskin da. Jeg er også veldig glad i å være i bakeriet – det er aller best. Jeg er også kaffesjef, så det er min jobb å passe på at det alltid er kaffe på kanna. Hver onsdag kommer det også varer til kafeen. Da må alle hjelpe til å bære varene inn og sette dem på riktig  plass i hyllene på lageret og på kjølerommet. Jeg ordner all posten og ser på regninger. Jeg har gått på pengekurs slik at jeg har lært hva pengene er verdt. Gleder meg til fredagskosen – da har vi enten is eller kake. Det jeg liker ved å være her er at jeg treffer mange folk og det er hyggelig å snakke med dem. Når det kommer folk til kafeen sier jeg velkommen til Erlandsens. Det er også en gammel kjeller her og der er det mye rart. I kjelleren er all brusen så jeg bærer brus og tomflasker opp og ned. Vi har alle sammen vært på kurs for å lære å lage kaffe og te. Det var i Sandefjord. Da lærte jeg å lage kaffe med kanel, melk og fløte. Alle har gått på baristakurs, men vi har en helautomatisk baristamaskin som vi bruker mest. Det er bare Malin som klarer å bruke den andre. Jeg har vært i Oslo og hilst på Siv Jensen på kontoret hennes på Stortinget. Jeg fikk brev fra henne forrige uke – da sa hun «takk for besøket!». Vi hadde demonstrasjon foran Stortinget og fikk lov til å komme inn.

Oversikt over tilrettelegginger for de tre eierne på Erlandsens Conditori

 • En veileder/assistent i 100% stilling er alltid tilstede for å veilede og bistå i kafèdriften
 • Alle tre eiere har sin egen dagsplan med oppgavene de skal gjennomføre i løpet av en dag
 • Dagsplanen rullerer slik at ikke alle dager er like
 • Dagsplanen er laget med enten tekst, ordbilder eller bilder tilpasset den enkeltes behov, og med plass til avkrysning om at den enkelte arbeidsoppgave er utført
 • Oppskrifter er illustrert med tekst, ordbilde eller bilde for de ulike arbeidsoppgavene
 • Det brukes også bildeillustrasjoner som veiledning i andre sammenhenger, for eksempel som støtte til å vite hvordan et ferdigsmurt horn skal se ut
 • Ved kassen er det permer med bilder av varene med tekst under om hva den inneholder, så kunden selv kan lese hvis han eller hun spør om det
 • Det er laget skjemaer for å ivareta gode rutiner som svarer til Mattilsynets krav
 • Det er utarbeidet individuelle mål som støtte til at eierne kan øke sin mestring og selvstendighet i kafedriften

Assistentens oppgaver og ansvar

 • Ha hovedansvar for at kafedriften går som den skal
 • Bestille varer
 • Følge opp og veilede eierne slik at de gjennomfører sine oppgaver på en korrekt måte
 • Tilrettelegge for eiernes utvikling og økte mestring, endre rutiner i takt med deres utvikling
 • Bistå der det trengs i ekstra vanskelige oppgaver
 • Gi sosiale korrigeringer der det er nødvendig og hensiktsmessig
 • Være tilgjengelig når det oppstår noe uforutsett – for eksempel hvis kunder stiller spørsmål som er litt utenom det vanlige