Innenfra
Kort og godt

Vernepleier.no deler filmer fra Innenfra.no

Mona Moe, som driver Innenfra.no, lager kortfilmer: små dokumentarer, mini-portretter, diktvideoer og reportasjer. Ett tilbakevendende tema er hvordan personer med ulike funksjonsnedsettelser, slik som utviklingshemning eller psykisk lidelse, ser sin egen situasjon. Det gir innsikt. Vernepleierportalen vil jevnlig dele hennes filmer på vår Facebookside, som små ”fagvitaminer”, faglige drypp – til inspirasjon og diskusjon. 

– Mona Moe, kan du si litt om hvorfor du produserer disse filmene?

– Disse filmene lager jeg fordi jeg mener det er viktig. De aller fleste har godt av å se og høre andre fortelle om sitt liv. Som jeg sier i promoene til Innenfra: Dette er ekte fortellinger fra mennesker som har noe å dele. Det er med fortellinger som kommer innenfra vi forstår andre litt bedre. Det handler om å gi folk som har noe å dele, muligheten til å gjøre andre til litt bedre medmennesker. Jeg gjør det også fordi jeg opplever at det er få arenaer der de det gjelder, spesielt mennesker med utviklingshemning, får komme med sin historie, fremlagt på egne premisser, uten at det er lagt all verdens føringer. Jeg ønsker å øke bevisstheten rundt at dette også er mennesker som har noe å gi, noe å bidra med, noe å fortelle. Og at mange fortsatt sliter med å få respekt og forståelse.

– Hva tenker du slike filmer kan tilby fagpersoner, f eks vernepleiere?

– I jobbsammenheng kan kanskje en film være et fint utgangspunkt for en diskusjon eller som innslag på møte. Vi vet jo alle som jobber med mennesker at det i blant er godt å få en reminder og ny giv, også. Med filmene på Innenfra.no har man et sted man vet man finner korte filmer med mye budskap. Etter det jeg vet er det ingen andre steder hvor det er så oversiktlig å finne denne typen filmer, med ulike type mennesker.

– Og hvilken verdi tenker du det har for de som deler sin situasjon i filmene?

– De som er med er veldig stolte av det. At de har turt det, at det er med å gjøre en forskjell og at de får fortelle om seg og sitt liv. Alle får godkjenne filmen sin før den legges ut. Og det er et sterkt ønske både for dem og meg at filmen når ut til så mange som mulig. Derfor ligger filmene fritt ute via YouTube, med tanke om at jo flere som deler og bruker den – jo bedre!

– Hva er din bakgrunn og hvordan kom dette i stand?

– Jeg arbeidet 5 år som arbeidsleder i Empo TV , tv-kanalen for og med mennesker med utviklingshemming. Så sa jeg opp stillingen min der og startet monamoe produksjon, som tar alle mulig oppdrag fra firma-presentasjoner, musikkvideo, video-illustrasjoner, show-teater og produktreklame. Jeg har jobbet med mye forskjellig, men har alltid på en eller annen måte vendt tilbake til arbeid med mennesker med utviklingshemning. Jeg har vært innom skole, dagsenter, arbeidsplass og bolig. I tillegg har jeg vært støttekontakt/avlaster siden 1990. Konseptet ”Innenfra” har jeg laget for å samle «historiene vi trenger» på et egen Facebookside og webside, og for å skille det fra andre monamoe produksjoner, slik som et nylig avsluttet oppdrag for SOR, som handlet om å lage video-illustasjoner til e-læringskurs om seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. Tilbakemeldingene på Innenfra-filmene er veldig gode, og folk syns tydeligvis det er fint å få møte ekte mennesker som på sin egen måte forteller om seg og sine utfordringer. Møter der man lærer noe om andre og kanskje også kan finne inspirasjon til sitt eget liv.

– Hvordan finansieres filmene?

– Frem til nå har jeg bygget opp websiden med noen filmer jeg hadde, og laget en del nye. Disse har jeg betalt selv. Men fra nå er jeg avhengig av at jeg finner samarbeidspartnere, sponsorer og annonsører, som vil bidra til at jeg kan fortsette å lage gode filmer fra møter med ulike mennesker. En annonsør vil da, hvis ønskelig, få logoen sin på slutten av filmen. Dette står det mer om på websiden.

– Mona, en av filmene heter ”Redd for”. Hva er historien bak den?

– Diktet er skrevet og fremført av Jannicke Ødegaard Andresen, som nå jobber I Empo TV, tv-kanalen for og med mennesker med utviklingshemming. Da jeg jobbet i Empo TV, møtte jeg Jannicke på en reportasje vi laget. Senere var hun innom, på utplassering fra skolen. Det var da dette diktet tilfeldigvis dukket opp. Senere tok jeg kontakt med henne, fordi jeg gjerne ville fullføre ideen om å lage en diktvideo med akkurat det diktet. Det er viktig å vise at alle har de samme følelsene. Noe jeg har en ganske stor bevisthet rundt, i alle produksjonene mine.

Her kan du se filmen ”Redd for” (0:38)

Her finner du nettsiden Innenfra.no