Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Fra redaksjonen

Redaksjonen er i sonderingssamtaler med FO om en mulig overtakelse og videreføring av Vernepleierportalen.no

30. mars varslet Vernepleierportalen.no nedleggelse fra 1. mai. Etter et initiativ fra Fellesorganisasjonen (FO) har det siste uken vært gjennomført flere samtaler der tema var en mulig videreføring av Vernepleierportalen.no. Her kan du lese en kort uttalelse fra hver av partene.

Her finner du redaktørens varsel om nedleggelse 30. mars

Webansvarlig Jan Gunnar HesthammerVernepleierportalen ved Thomas Owren, ansvarlig redaktør og Jan Gunnar Hesthammer, webansvarlig: – Vi opplevde dette fremstøtet fra FO som positivt. Vi har tidligere takket nei til liknende fremstøt fra andre aktører, og begrunnet det med at det ikke var aktuelt å overlate portalen til noen som ikke allerede har vært involvert i driften. Når vi nå stiller oss annerledes, handler det om at FO er det fagforbundet som organiserer desidert flest vernepleiere og dermed har en bredde og tyngde som andre ikke har, og at de er villige til å imøtekomme oss på noen punkter som for oss blir helt avgjørende. Vi har fra første stund vært tydelige på at vi har to forutsetninger for en eventuell overtakelse og videreføring: Det ene er at den høye tekniske kvaliteten på publisering må opprettholdes. Og det andre er at den faglige profilen, det klare fokuset på vernepleie og vernepleiere – på ”faget og folka” – må opprettholdes. Når FO nå melder klart og tydelig til oss at dette er noe de også ønsker, og at Vernepleierportalen først og fremst skal knyttes til Profesjonsrådet for vernepleiere, trer en overtakelse frem som en reell mulighet. Så, vi er inne i en prosess som vi håper kan få et positivt utfall, selv om det fortsatt er tidlige dager med mange avklaringer som må gjøres og detaljer som må falle på plass.

Mimmi Kvisvik, Leder FO Mimmi Kvisvik, leder av FO: – Det er flere grunner til at vi nå har tatt initiativ overfor Owren og Hesthammer, med tanke på en mulig overtakelse og videreføring av Vernepleierportalen. Først og fremst er det viktig å opprettholde og videreføre et etablert og kjent forum for å formidle fag og profesjon, om og med vernepleiere. FO er, og ønsker å stå trygt videre, som et tydelig profesjonsforbund, og da er dette et viktig forum som vi ikke vil skal forsvinne. Vi ser selvfølgelig også muligheten for at dette er viktig med tanke på å rekruttere og beholde medlemmer. For FO betyr dette enda en måte å styrke sitt fagfokus på, av og med vernepleie og vernepleiere. På lengre sikt vil det være spennende å vurdere om tilsvarende portal kan opprettes for barnevernpedagog- og sosionomprofesjonen.