Fellesorganisasjonen og Vernepleierportalen
Fra redaksjonen

Fellesorganisasjonen (FO) overtar og viderefører Vernepleierportalen

De siste ukers samtaler mellom FO og redaksjonen i Vernepleierportalen har ført frem: FO overtar Vernepleierportalen.no og tilhørende Facebookside med virkning fra 1. august 2016. Vernepleierportalen skal fortsatt ha fokus på faget og fagutøverne, det vil si på vernepleie og vernepleiere, og gjenspeile og formidle fra hele det vernepleiefaglige feltet, på tvers av forbund.
Webredaktør Thomas Owren

Vernepleieportalen.no har etablert seg som et kjent forum for å formidle fag og profesjon: – Vår tommelfingerregel har hele tiden vært at saker skulle handle om vernepleie, vernepleiere eller begge deler, sier ansvarlig redaktør Thomas Owren. Det var han, som sammen med webansvarlig Jan Gunnar Hesthammer, opprettet portalen i 2013. Siden den gang har de drevet den på frivillig basis. Målet var at portalen skulle være ”en informasjonssentral for det meste som har med vernepleie å gjøre”.

Webansvarlig Jan Gunnar Hesthammer31. mars i år varslet Owren og Hesthammer imidlertid nedleggelse av både portal og facebookside. Tre uker senere kom meldingen om at de var i sonderingsmøter med FO om fortsatt drift. Partene er nå kommet til enighet, og FO overtar, uten vederlag, nettsiden Vernepleierportalen og den tilhørende Facebooksiden med virkning fra 1. august 2016.

Samtalene har hele tiden gjenspeilet et gjensidig ønske om å videreføre portalen i tråd med dagens «redaktørplakat». Avtalen om overtakelse tilsier dermed at:

  • Vernepleierportalen skal også i fortsettelsen fokusere på vernepleiefaget og vernepleiere, og fungere som ”en informasjonssentral for det meste som har med vernepleie å gjøre”.
  • Det skal fortsatt ikke være kommersielle innslag, verken på Vernepleierportalens nettside eller nettsidens sosiale medier, ut over eventuelt stillingsannonser for vernepleiere.
  • Vernepleierportalen skal gjenspeile og formidle fra hele det vernepleiefaglige feltet, uavhengig av forbund.

Forbundsleder Mimmi KvisvikEt viktig tema i samtalene har vært hvordan en kan sikre en redaksjon med god forankring i profesjonsrådet for vernepleiere. Forbundsleder Mimmi Kvisvik uttaler: – FO har god erfaring med modellen til Fontene forskning, der vi har en ansvarlig redaktør som jobber med et redaksjonsutvalg som støtte. En slik modell er aktuell også her, da med profesjonsrådet for vernepleiere som et redaksjonsutvalg. Vernepleierportalen skal drives av FO, men det vil bli stor grad av fristilling: Vernepleierportalen skal fortsatt gjenspeile og formidle fra hele det vernepleiefaglige feltet, på tvers av forbund.

Det er ikke ennå avklart hvem som overtar som ansvarlig redaktør, men ny redaktør vil være på plass 1. august. Jan Gunnar Hesthammer fortsetter som webansvarlig. Han skal også etter 1. august derfor fortsatt ha ansvar for drift og vedlikehold av både portal og facebookside, i tillegg til noen redaksjonelle oppgaver. Owren vil i en kort overgangsperiode bistå ny ansvarlig redaktør og profesjonsrådet for vernepleiere.

– Jeg har full tillit til FO når det gjelder denne videreføringen, sier Owren. – Jeg tror dette kan være bra både portalen og FO. Det er ikke minst en gyllen anledning for FO til å vise at de mener alvor med å styrke og løfte det faglige fokuset høyere.
Leder profesjonsrådet for vernepleiere Marianne Solberg Johnsen
– Det er med både glede og ærefrykt vi overtar Vernepleierportalen, forteller Marianne Solberg Johnsen, leder av profesjonsrådet for vernepleiere. – Både jeg selv og profesjonsrådet ser frem til arbeidet med å formidle fag og profesjon. Vi ser muligheten for at Vernepleierportalen nå kan bli ett av flere viktige tiltak i arbeidet med å gi vernepleiermedlemmer et klart fagfokus. Det er ikke minst viktig med tanke på å rekruttere og beholde vernepleiermedlemmer, avslutter hun.