Bilde av en hage
Ukategorisert

Ny forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon

Ny forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer.

1. november ikraftsettes ny forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon. Forskriften, som er gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4 om særlige bestemmelse ved opphold på institusjon og spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 om adgang til tilbakeføring ved rømming fra behandling for rusmiddelavhengighet m.m., erstatter en forskrift til Lov om sosiale tjenester fra 1992.

Forskriften gir regler om gjennomføring av opphold i institusjon for personer med rusmiddelproblemer. Den har også som formål å avklare adgangen til å bruke tvang samt å hindre at tvang brukes i større utstrekning enn nødvendig.

Forskriften er enda ikke tilgjengelig på Lovdata, med kunngjort versjon er lagt ut på Lovdata Pro.