Ny redaktør Rolf M. Gr
Fra redaksjonen

Redaktørens hjørne skifter navn

02. august 2016

Den 30. mars i år skrev Thomas Owren i Redaktørens hjørne at Vernepleierportalen skulle legges ned etter tre års drift. Like etter ble det igangsatt samtaler mellom Thomas Owren, Jan Gunnar Hesthammer og FO om videre drift. Etter nøye vurdering sa Thomas og Jan Gunnar ja til at FO kunne stå for videre drift av Vernepleierportalen fra 1. august. Ny ansvarlig redaktør blir meg, altså Rolf Magnus Grung.

Med utrykket «å hoppe etter Wirkola» menes å utføre en oppgave som personen foran eller forgjengeren har vært veldig flink til. En ny variant av dette uttrykket kan være «å skrive etter Owren». Riktignok har Thomas vært redaktør, men jeg benytter termen å skrive siden jeg synes det klinger bra i denne sammenheng.

Jeg vil ikke forsøke å skrive etter Owren. Dette fordi jeg ikke vil kunne klare det. Til det er han rett og slett for flink. Thomas er en kreativ redaktør og journalist. Dette i kombinasjon med hans gode fagkunnskaper og store kontaktflate har gjort Vernepleierportalen til et virkelig godt nettsted. Heldigvis vil Jan Gunnar bistå i det videre arbeidet med Vernepleierportalen. Uten han på laget ville oppgaven muligens blitt for stor.

Jeg vil derfor finne min egen stil som journalist og redaktør. En eventuell likhet mellom Thomas og meg vil basere seg på faglige interesser, ikke at jeg forsøker å kopiere ham. Dog har Thomas gitt meg noen gode tips i forhold til hva han mener er gode fremgangsmåter. Flere av disse vil jeg nok forsøke meg på. Redaktørens hjørne vil jeg fortsette med, men siden det er en forskjell mellom Thomas og meg vil jeg døpe den om til Sett fra siden. Sett fra siden vil publiseres med ujevne mellomrom.

En portal er innen arkitekturen et navn for et monumentalt inngangsparti. Dette kan fungere som en metafor på Verneleierportalen. Vernepleierportalen skal fortsette med å være et inngangsparti til en verden preget av mangfold. Her skal du fortsatt kunne finne interessante og engasjerende saker for vernepleiere. Her skal du også kunne finne ting som du ikke visste at du lurte på før du faktisk leste om det. Det meste vil nok også være om vernepleiere, men jeg vil ikke garantere dette. Det viktigste kriteriet er at det er relevant for vernepleiere.

Temaer jeg per nå tenker på og som jeg har lyst til å formidle via Vernepleierportalen er bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene, problemstillinger knyttet til juss og etikk, temaer knyttet til vernepleierutdanningen og sentrale videre- og masterutdanninger, vernepleiere som utmerker seg innen sine fagfelter (her er det mye å ta av), ulike fagutviklingsprosjekter vernepleiere jobber med, vernepleiere som disputerer til Phd-graden og fagbøker skrevet av vernepleiere. Flere ting vil komme til denne listen. Du vil fortsatt kunne finne informasjon om konferanser, kurs- og utdanningstilbud, stillingsannonser og mye mer.

Selv er jeg bosatt i Oslo-området. Det er her jeg har størsteparten av min kontaktflate. Jeg er opptatt av at Vernepleierportalen skal dekke saker fra hele landet. Derfor ønsker jeg innspill og tips fra hele Norge om aktuelle saker. Det samme gjelder mangfoldet av saker som jeg ønsker skal publiseres på Vernepleierportalen. Tips sender du til rmg@vernepleierportalen.no. Dersom du har skrevet en artikkel som du ønsker å publisere på Vernepleierportalen, så sender du den til den samme epostadressen.

Enkelte vil være kritisk til at FO overtar driften av Vernepleierportalen. Dette skjønner jeg. Vernepleierportalen vil ikke være et talerør for FO. Her vil du ikke finne saker knyttet til fagforeningspolitikk. Dersom du søker etter dette må du søke på andre nettsider. Vernepleierportalen skal være like interessant for deg som er organisert i et annet forbund eller som ikke er organisert i det hele tatt. I den grad Vernepleierportalen skal fungere som kanal for rekruttering, så er det til utdanningen og til yrket, ikke til en fagforening.

Jeg håper at du finner Vernepleierportalen like interessant og viktig i tiden fremover som det du har gjort til nå.

På gjensyn!