Bara
Fra studenten

Muligheter som Þroskaþjálfi (vernepleier) på Island

Vernepleiere jobber også utenfor Norge. Hva med å forsøke seg som vernepleier på Island? På Island har de også en vernepleierutdanning som likner mye på den norske.

Island er Nordens mest eksotiske land. Her har de også et utdanningsprogram som er nokså likt den norske vernepleierutdanningen. Allikevel er det enkelte islendinger som velger å studere vernepleie i Norge. En del av disse velger å flytte hjem til Island og ta seg jobb som vernepleier der. Bára Denný Ívarsdóttir er en av disse.

Bára kommer fra Akureyri. Akureyri er med sine drøye 17.000 innbyggere Islands fjerde største by.  I 1985 flyttet Bára til Norge. Året etter bestemte hun seg for at det var vernepleier hun ville bli. – Jeg hadde arbeidet på en institusjon for mennesker med psykisk utviklingshemning på Island året før jeg flyttet til Norge, sier Bára. Der ble jeg interessert i å lære mer om mennesker med autisme. Jeg ble kjent med en ung mann med autisme som var like gammel som meg. Vi ble gode venner. Han hadde aldri før vist særlig interesse for andre mennesker. Han hadde bodd på institusjon siden han var et lite barn. Dette preget ham. For meg var dette en ny verden. Jeg var litt redd og jeg hadde fordommer, men jeg fikk lyst til å engasjere meg når jeg opplevde at jeg kunne forandre så mye for andre mennesker.

I 1989 ble Bára uteksaminert som vernepleier fra Høgskolen i Østfold. I 1998 flyttet Bára tilbake til Island. Her bosatte seg i Reykjavik og tok seg jobb som vernepleier, eller Þroskaþjálfi som det heter på islandsk.

Før Bára flyttet tilbake til Island jobbet hun som vernepleier i Norge. – Jeg har arbeidet som vernepleier i nesten ti år i Norge. Jeg begynte å jobbe ved ved Holtet bosenter og verksted, som da var en institusjon for barn og ungdom med autisme underlagt barne- og ungdomspsykiatrien. Her jobbet jeg i to og et halvt år. Deretter begynte jeg å jobbe ved Villa Aktiv, et avlastningstiltak for barn med autisme. Her jobbet jeg i syv år, sier hun.

– Jeg trivdes veldig god i Norge, fortsetter Bára. Det er godt å være islandsk i Norge. Nordmenn er vennlige og imøtekommende. Jeg lærte også mye av de norske fagfolkene jeg samarbeidet med. Særlig det jeg lærte på Holtet bosenter og verksted har jeg hatt mye glede av, også her på Island.

I Reykjavik har Bára jobbet som styrer i et avlastningstiltak og deretter som styrer for et behandlingshjem for unge menn med autisme. Nå jobber Bára som koordinator for personer med funksjonsnedsettelser.

Bára opplever at det er en forskjell mellom den norske vernepleierkompetanse og kompetansen til sine islandske vernepleierkolleger. – Først og fremst synes jeg praksisperiodene som den islandske vernepleierutdanningen har er alt for korte. Det er også en for liten vekt på direkte miljøarbeid i utdanningen her på Island. Da jeg studerte ved Høgskolen i Østfold lærte jeg en del om farmakologi og nevrologi. Denne kunnskapen har vært veldig nyttig i mitt arbeid som vernepleier her på Island. På Island er det heller ikke lagt så mye vekt på at vernepleierstudenter skal lære om evidence based practice, eller kunnskapsbasert praksis, og hva dette betyr når vi skal ut og arbeide for andre mennesker, sier Bára.

Bára forteller at hun opplever anerkjennelse for sin norske vernepleierutdanning blant sine islandske kolleger. – Det har aldri vært noe problem å få aksept for min norsk vernepleierutdanning, sier hun.

Også på Island er det vanlig at vernepleiere tar videreutdanninger og mastergrader. – Det blir mer og mer vanlig at vernepleiere tar videre studier. Vanligst er ulike videreutdanninger som bygger på de ulike fagene og emnene vernepleierkompetansen er en syntese av, men også innen disability studies og spesialpedagogikk.

Disability studies er den engelske oversettelsen av det islandske ordet Fötlunarfræði. Google oversetter foreslår uførestudier. Ved hjelp av Google oversetter får jeg informasjon om at Fötlunarfræði innebærer et alternativ til den tradisjonelle medisinske forståelsen av funksjonshemning. Fokuset i større grad er rettet mot sosiale forhold. Sentralt i Fötlunarfræði er menneskerettigheter, tverrfaglighet, politikk og forskning. Jeg tenker at gap-modellen er sentral i Fötlunarfræði.

Kan vernepleiere fra Norge søke om autorisasjon som vernepleier på Island etter islandsk lovgivning?

– Etter det jeg vet er det greit for vernepleiere utdannet i Norge å jobbe som vernepleiere her på Island, sier Bára.

Jobbmulighetene for vernepleiere på Island er gode. – Det er mangel på vernepleiere her på Island. Den største barrieren vil nok for en nordmann være språket. Imidlertid forstår de fleste islendinger engelsk og skandinaviske språk. Om engelsk eller norsk er tilstrekkelige språkkunnskaper vil nok variere fra arbeidssted til arbeidssted og fra bruker til bruker, sier Bára.

Hvor kan man få mer informasjon om vernepleierprofesjonen og jobbmulighetene på Island?

– Hos fagforeningen tror jeg det er best. Man kan også få informasjon fra universitetet. Fagforeningen heter Þroskaþjálfafélag Íslands. På norsk blir det Vernepleierlaget. Nettadressen er throska.is. Þroskaþjálfafélag Íslands kan også være behjelpelige dersom man ønsker informasjon om ledige vernepleierstillinger på Island. Instituttet på Universitetet på Island heter Menntavísindasvið: Íþrótta- tómstunda- og þroskaþjálfadeild. På norsk blir det Institutt for Utdanning, idrett, rekreasjon og vernepleie.