Vernepleier Andre Søreide
Fag

Ungdommers møte med MST: En småskalastudie

Multisystemisk terapi, eller MST, er et evidensbasert behandlingstilbud til familier med hjemmeboende ungdom fra 12 til 18 år med alvorlige atferdsvansker. Sentrale kjennetegn for MST er at behandler, eller MST terapeut, er tilgjengelig for ungdommen og dennes familie hele døgnet, og at behandlingen skjer på ungdommens arena, som i hjemmet, på skolen og i nærmiljøet.