Vernepleier Andre Søreide
Fag

Ungdommers møte med MST: En småskalastudie

Multisystemisk terapi, eller MST, er et evidensbasert behandlingstilbud til familier med hjemmeboende ungdom fra 12 til 18 år med alvorlige atferdsvansker. Sentrale kjennetegn for MST er at behandler, eller MST terapeut, er tilgjengelig for ungdommen og dennes familie hele døgnet, og at behandlingen skjer på ungdommens arena, som i hjemmet, på skolen og i nærmiljøet.

Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden

Velkommen Vernepleierportalens ressursgruppe

Det har nå gått to måneder siden jeg overtok redaktøransvaret for Vernepleierportalen. Det er noen vernepleiere som har tatt kontakt med meg med tilbud om å bidra med og til konkrete saker. Dette er jeg veldig takknemlig for. Vernepleierportalen vil aldri nå målet om å bli eller være en breddeportal uten andre vernepleieres bidrag.