Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Fra redaksjonen

Velkommen Vernepleierportalens ressursgruppe

04. oktober 2016

Det har nå gått to måneder siden jeg overtok redaktøransvaret for Vernepleierportalen. Det er noen vernepleiere som har tatt kontakt med meg med tilbud om å bidra med og til konkrete saker. Dette er jeg veldig takknemlig for. Vernepleierportalen vil aldri nå målet om å bli eller være en breddeportal uten andre vernepleieres bidrag.

Det har nå gått to måneder siden jeg overtok redaktøransvaret for Vernepleierportalen. Det er noen vernepleiere som har tatt kontakt med meg med tilbud om å bidra med og til konkrete saker. Dette er jeg veldig takknemlig for. Vernepleierportalen vil aldri nå målet om å bli eller være en breddeportal uten andre vernepleieres bidrag.

Vernepleierportalen har også knyttet til seg et knippe av flinke vernepleiere. Disse fungerer som en ressursgruppe for Vernepleierportalen. Halvparten av gruppen har jeg rekruttert via mitt faglige nettverk, og halvparten er rekruttert fordi de er tillitsvalgte med plass i Profesjonsrådet for Vernepleiere (PRV) i FO. Jeg vil understreke at FO tilhørighet ikke vil påvirke sakene som publiseres på Vernepleierportalen.

Følgende vernepleiere er knyttet til Vernepleierportalens ressursgruppe med PRV tilhørighet:

Marit Selfors Isaksen, Nina Svean, Kjersti Dørum, Lillian Holmen Lancaster, Ole Petter Østerbø, Ine M. Woll, Gunnar Langsø og Anna Chalachanova.

Følgende vernepleiere er knyttet til Vernepleierportalens ressursgruppe uten PRV tilhørighet:

Marte Sofie Aune (Rana kommune), Hanne Line Wærness (VID vitenskapelige høgskole), Vigdis Reisæter (Høgskolen i Sogn og Fjordane), Simen A. Braaten (Oslo kommune, Velferdsetaten), Eireen Finden (Melås A/S), Reidun Rasmussen (Farsund kommune), Silje Haugland (Universitetet i Agder), Lars Rune Halvorsen (Høgskolen i Østfold), May Østby (Rhabu og Høgskolen i Molde) og Gry Reinsnos (FO).

Jeg vil takke alle for at de har sagt seg villig til å bidra opp mot Vernepleierportalen – også de som ikke er i ressursgruppen, men allikevel bidrar. Det flere samarbeider om blir som regel veldig mye bedre enn det man gjør mutters alene.

Jeg vil også takke Jan Gunnar Hesthammer. Uten ham hadde ikke Vernepleierportalen eksistert.

Har du tips til saker som kan publisere på Vernepleierportalen kan disse sendes til redaksjonen@vernepleier.no

I uke 40, altså denne uken, tar Vernepleierportalen høstferie. Neste tirsdag, altså 11. oktober, publiseres en sak om ungdommers erfaring med multisystemisk terapi, eller MST.