Statistikken sier.....
Statistikk

Vernepleierutdanning gir jobb!

30. oktober 2016

I 2015 var det 15 643 vernepleiere i arbeidsstyrken. Med begrepet arbeidsstyrken menes summen av personer i jobb og personer som søker jobb. Av disse 15 643 vernepleierne var det 79 som var registrerte som arbeidsledige.

Tabellen fra SSB finner du her….