Statistikken sier.....
Statistikk

Økning av familievernsaker, men færre foreldremeklinger

12. november 2016

I 2015 var det omlagt 27.000 nye familievernssaker og om lag 20.000 avsluttede foreldremeklingssaker. Dette innebærer er en økning på åtte prosent av familievernssakene og en nedgang på rundt fire prosent av foreldremeklingssaker sammenliknet med 2014.

I 42 prosent av familievernssakene i 2015 var knyttet til parforholdet og i 40 prosent var foreldresamarbeid årsaken til kontakten. 14 prosent gjaldt «andre sammensatte forhold» og 4 prosent gjaldt det hjelp til ungdom.

Når det gjaldt foreldremekling var 33 prosent av sakene knyttet til separasjon og skilsmisse. I 32 prosent av sakene var oppløste samboerskap årsaken i 32 prosent. 35 prosent av sakene var knyttet til foreldremekling i forkant av behandling i av barnefordelingssaker i retten. 1578 barn deltok selv i meklingen i 2015.

Det var det to temaer som dominerte når det gjaldt avsluttede familievernsaker i 2015: (1) Å styrke parforholdet og (2) å styrke samarbeidet om felles barn for foreldre som ikke bor sammen.

Mer om statistikken finner du her…

Familievernet har flere andre oppgaver og tilbud, blant annet foreldreveiledningskurs og kurs for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne.

Mer om Familievernet finner du her…