Statistikken sier.....
Statistikk

60.000 kroner i helseutgifter per innbygger i 2015

03. desember 2016

Norge brukte 311 milliarder på helse i 2015, noe som utgjør et gjennomsnitt på 60.000 kroner per innbygger. Helseutgiftene inkluderer pleie- og omsorgstjenester.

I de nordiske landene var det Norge som brukte mest på helse per innbygger, men målt ut i fra helseutgiftenes andel av BNP ligger Norge «midt på» blant OECD-landene. Både USA, Sverige, Frankrike, Nederland og Danmark bruker en større andel av BNP på helseutgifter.

Mer om statistikken finner du her: http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/bruker-norge-mye-pa-helse