Is-paa-berg
Ukategorisert

Ekspertutvalg skal se på bestemmelsene om varsling i arbeidsmiljøloven

10. desember 2016

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal se bestemmelsene om varsling i arbeidsmiljøloven og hvordan disse praktiseres. Utvalget er bredt sammensatt av jurister, personer med fagkompetanse innen organisasjonspsykologi, journalister og personer med erfaring fra varsling.

Utvalget skal legge frem sin utredning innen 1. mars 2018.

Les mer hos regjeringen.no….