Statistikken sier.....
Statistikk

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

28. desember 2016

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere: Seks av ti i arbeid eller utdanning ett år etter

58 prosent (66 prosent av mennene og 49 prosent av kvinnene) var i arbeid eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram. Tallene gjelder for 2015.

Mer om statistikken finner du her: http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/introinnv/aar-tidligere-deltakere