Ikon funksjonshemmede
Ukategorisert

Nettside om levekårsstatus for funksjonshemmede

14. desember 2016

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har en egen nettside hvor statistikk og analyser av levekårssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne presenteres.

På nettsiden finner du statistikk og analyser innen følgende områder: Helse, boforhold, rettssikkerhet, økonomi, arbeid og aktivitet, utdanning, deltakelse og fritid, innvandrere med nedsatt funksjonsevne, antall med nedsatt funksjonsevne, familien og hjelpeapparatet, IKT og digital deltakelse og transport.

Nettsiden finner du her….