Statistikken sier.....
Statistikk

Stor arbeidsledighet blant funksjonshemmede

07. desember 2016

Funksjonshemning blir definert som fysiske og psykiske helseproblemer som har en varig karakter. 18 prosent av befolkningen mellom 15 og 66 år oppgir å ha en funksjonshemning.

44 prosent av personer med funksjonshemning er i arbeid, mot 73 prosent av personer uten funksjonshemning. Disse tallene gjelder for 2. kvartal i 2016. 24 prosent av de med funksjonshemning ønsket seg et arbeid. Totalt var det 32 prosent av de uten arbeid som ønsket seg arbeid.

Du finner mer om statistikken hos SSB…